Ειδική αγωγή

Ειδική αγωγή

Τι είναι η Ειδική Διαπαιδαγώγηση;

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη θεραπευτική προσέγγιση, τη μαθησιακή υποστήριξη και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ποια παιδιά μπορούν να παρακολουθούν προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης;

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού (Εκπαιδευτικού με σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση) κι  αφορά ένα ευρύ φάσμα μαθησιακής υποστήριξης και αποκατάστασης για παιδιά και εφήβους με:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσκολίες Λόγου / Ομιλίας
 • Νοητική υστέρηση
 • ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. Αυτισμός)
 • Αισθητηριακά ελλείμματα (ακοής / όρασης που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη του παιδιού και τη σχολική του επίδοση)
 • Δυσκολίες στη συμπεριφορά
 • Δυσκολίες προσαρμογής
 • Κινητικές δυσκολίες (δυσκολίες που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και χρίζουν αναπροσαρμογής του εκάστοτε περιβάλλοντος)

Στο κέντρο «Oμιλώ το Μήλο», παρέχεται μαθησιακή αξιολόγηση με τη χρήση των παρακάτω εξειδικευμένων και σταθμισμένων εργαλείων:

 • Αθηνά Τεστ: Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα. Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.
 • ΛαΤω: Το ψυχομετρικό κριτήριο Λ-α-Τ-ω (I και II) είναι ένα τεστ γλωσσικής επάρκειας κατάλληλο για παιδιά και εφήβους ηλικίας 4 – 16 ετών. Το κριτήριο αναπτύχθηκε με στόχο την ανάδειξη ενδοατομικών διαφορών σε ό,τι αφορά τις ικανότητες απόκτησης του λόγου, καθώς και γενικότερα τη γλωσσική επάρκεια των παιδιών. Αξιολογεί το προσληπτικό, οργανωτικό, εκφραστικό, σημασιολογικό και μορφοσυντακτικό στοιχείο του λόγου.
 • Detroit Τεστ Μαθησιακής Επάρκειας DTLA-P:3 & DTLA-P:4: Το Detroit Test of Learning Aptitude (DTLA) είναι ένα ψυχομετρικό κριτήριο ειδικών ικανοτήτων που μετρά τη μαθησιακή επάρκεια. Αποτελεί την προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική γλώσσα και πραγματικότητα των DTLA-P:3 και DTLA-P:4, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας των μαθητών και βοηθούν στη δημιουργία παιδαγωγικών παρεμβάσεων για διάφορους τύπους μαθησιακών προβλημάτων. Το DTLA-P:3 προορίζεται για παιδιά 4.0 έως 7.11 χρονών και το DTLA-P:4 για παιδιά 8.0 έως 15.11 ετών.
 • ΠΛΑΣΗ (Πρωτόκολλο Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας) : Δομημένο εργαλείο των μαθησιακών δεξιοτήτων για παιδιά από 8 – 16 ετών. Εστιάζει στις γλωσσικές, ακαδημαϊκές και μεταγλωσσικές ικανότητες και μέσα από εξειδικευμένες και δομημένες ασκήσεις, βοηθά στον έγκυρο εντοπισμό αδυναμιών και ελλείψεων.

 

Στόχος ενός προγράμματος Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση-προσοχή), η συστηματική αντιμετώπιση / αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών με την ανάπτυξη της γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης και αρίθμησης, η κάλυψη μαθησιακών κενών, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του και η ομαλότερη ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς που επικεντρώνεται ένα πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι:

 • Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 • Διδασκαλία Ανάγνωσης
 • Διδασκαλία Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη – εξάσκηση της παραγωγής προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου
 • Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 • Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 • Διδασκαλία λογικο-μαθηματικής σκέψης και μαθηματικών
 • Εξάσκηση της λεπτής και αδρής κίνησης
 • Εξάσκηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • Εκμάθηση και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Εκμάθηση και εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και τη μείωση της υπερκινητικότητας