Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη υγείας η οποία εκπαιδεύει ένα ευρύ φάσμα ατόμων από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες με σκοπό την ψυχική και σωματική ευεξία μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων.

Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη ειδικότητα που κύριος στόχος της είναι η λειτουργικότητα και η αυτονομία του παιδιού σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του σύμφωνα με τη τυπική χρονολογική του ηλικία. Η παιδιατρική εργοθεραπεία κάνει θεραπευτική χρήση σκόπιμων δραστηριοτήτων μέσω του παιχνιδιού το οποίο χρησιμοποιείται ως μέσο παρέμβασης για να επιτευχθεί η ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων, στόχος είναι η εντόπιση και η αξιολόγηση δυσλειτουργικών στοιχείων ενός παιδιού και η δημιουργία θεραπευτικού πλάνου.

 

Δημιουργώντας θεραπευτικό πλάνο ο εργοθεραπευτής επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, στην βελτίωση και στην ενίσχυση δεξιοτήτων που χρειάζεται ένα παιδί για να ανταπεξέλθει στους τομείς της καθημερινότητας.

 

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς είναι οι παρακάτω:

 

 • Ατομική φροντίδα- αυτουπηρέτηση
 • Σχολείο και οργάνωση μελέτης
 • Κοινωνική συνδιαλλαγή
 • Παιχνίδι

Τα παιδιά που έχουν ανάγκη και ωφελούνται από τις υπηρεσίες της εργοθεραπείας παρουσιάζουν δυσκολίες σε δεξιότητες όπως οι παρακάτω:

 

 1. Δυσκολίες στον αδρό συντονισμό και στην ισορροπία
 2. Δυσκολίες στον συντονισμό των λεπτών κινήσεων
 3. Δυσκολίες στην γνωστική και αντιληπτική ικανότητα όπως για παράδειγμα:
 • Συγκέντρωση
 • Οργάνωση
 • Μνήμη
 • Χρονικός και χωρικός προσανατολισμός

4.Δυσκολίες σε κοινωνικές δεξιότητες

5.Δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία των ερεθισμάτων από το     περιβάλλον.

 

Η παιδιατρική εργοθεραπεία ασχολείται με διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες όπως:

 

 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Σύνδρομα
 • Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα
 • Νοητική Υστέρηση
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση.